A támogatás forrása: Európai Szociális alap

Kedvezményezett neve: Varga Bertold E.V.

A projekt címe és célja: Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás a GINOP 5.1.9-17-2017-00004
sz. kiemelt projekt keretében

Támogatás összege: 4.573.800 Ft

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022.03.31.